PRIVACYVERKLARING ASMR HOOFDMASSAGES (ACADEMY) 

PRIVACYVERKLARING ASMR HEAD SPA ACADEMY

ASMR Head Spa Academy vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit do. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@asmrheadspa.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

ASMR Head Spa Academy is een eenmanszaak, gevestigd te (6991TR) Rheden aan de Gasthuisbouwring 23. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83370447. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2  Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.


Ik verwerk als deelnemer van de academy jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, geslacht, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren.

Als klant in de salon verwerk ik jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en gegevens die jij verstrekt op het intakeformulier, waaronder medische informatie. Ik kan tevens om jouw legitimatie vragen ter verificatie van jouw leeftijd.

Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder jouw gegevens 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis of afsprakengeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, eventuele accountnummer of bestelnummer, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Meta pixel en ben aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw vraag kan beantwoorden. Ik verwijder deze gegevens zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en inhoud van jouw bericht. Met het schrijven van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn webinars, trainingen of gratis producten, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de academy verwerken ik een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Ik bewaar deze accountgegevens, evenals de eventuele reacties die jij in de community plaatst, totdat jij jouw account verwijdert of geen toegang meer hebt tot de content.

Ik maak tot slot, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht bij ingang van de salon. Dit doe ik uit hoofde van een maatschappelijk belang. Ik zal deze camerabeelden maximaal 4 weken bewaren.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@asmrhoofdmassages.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar info@asmrhoofdmassages.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.